Adres
Magalhaensplein 15A 
1057 VD Amsterdam

Telefoon
020-6126118

E-mail
info@arbo-fit.nl 

K.v.K. te Amsterdam: 59591838

CONTACT FORMULIER

sitemap contact gegevens
Arbofit logo


Reïntegratie

Arbofit hanteert interventies die zo veel mogelijk gebaseerd zijn op effect-onderzoek. Interventies die wetenschappelijk zijn getoetst en effectief gebleken, krijgen altijd voorrang. Onze programma's worden voortdurend getoetst aan recent onderzoek en aan de nieuwste inzichten. Een van onze speerpunten is maatwerk. In onze benaderingswijze menen wij een goede balans gevonden te hebben tussen een volledig geprotocolleerd programma en een individuele benadering. De reïntegratietrajecten die aangeboden worden door Arbofit zijn gericht op snelle en duurzame terugkeer naar werk. De trajecten van Arbofit worden daarom aangeduid met 'Return To Work' interventies (RTW) . Onze visie hierbij is dat de oorzaak van verzuim zelden puur van lichamelijke of psychische aard is: Gedrag speelt vaak een belangrijke rol bij verzuim. Onze begeleiding richt zich dan ook voor een groot deel op het gedrag van de werknemer. Om het reïntegratietraject op maat te maken voor de specifieke problematiek van de verzuimende werknemer wordt eerst een analyse gemaakt van de oorzaken van het verzuim. Dat gebeurt aan de hand van een Quickscan.
Met een uitgebreid belastbaarheidsonderzoek wordt de belastbaarheid van een verzuimende medewerker in kaart gebracht en vergeleken met de daadwerkelijke arbeidsbelasting.Quickscan

De specifieke deskundigheid van Arbofit kan ingezet worden om de problematiek van (langdurig) verzuim in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beperken. Een eerste visie op de reïntegratiemogelijkheden van verzuimende medewerkers kunnen wij u bieden in de vorm van een Quickscan. Hierin geven wij adviezen ten aanzien van onder andere de prognose van de zieke werknemer en de resterende mogelijkheden om ingezet te worden op het werk.

De Quickscan levert u het volgende op:
· Ziekteverzuim terug te dringen.
· Langdurig verzuim voorkomen.
· Zicht op prognose en beleid van uw zieke werknemers.
· Inzetbaarheid van uw werknemers optimaliseren.
· Gericht en vroeg interveniëren en daarmee kosten besparen.

Duur:
Contacttijd met werknemer: 1uur
Uitwerken en rapportage: 1 uur.
 
Investering:
€ 135 per werknemer.Uitgebreid belastbaarheidonderzoek

In dit onderzoek wordt de belastbaarheid van een verzuimende medewerker in kaart gebracht en vergeleken met de daadwerkelijke arbeidsbelasting.

Het uitgebreid belastbaarheidsonderzoek bestaat uit de volgende elementen:
· Vraaggesprek.
· Lichamelijk onderzoek incl. benodigde tests en metingen.
· Invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML).
· Invullen van het zogenaamde 6W model bestaande uit werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek,
  werkwijze en het welzijn op het werk.
· Een inschatting over mogelijke werkhervatting in de eigen functie of hervatten in tijdelijk ander werk.
 · Prognose.
· Advies over de beste vervolgstappen ten aanzien van spoedige werkhervatting.

Duur:
· Contacttijd: 1,5 uur
· Uitwerken / rapportage: 1,5 uur

Investering:
€ 195 per werknemer.Fysiek reïntegratietraject: Return To Work 1 (RTW 1) 

Deze trajecten worden toegepast bij ziekteverzuim ten gevolge van fysieke klachten aan het bewegingsapparaat. De trajecten zijn erop gericht de beperkingen in werkgerelateerde activiteiten op te heffen. Einddoel: terugkeer naar werk en optimale inzetbaarheid op het werk. Er wordt 2 maal per week onder begeleiding van een fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper getraind individueel en in kleine groepen. Daarnaast traint de werknemer dagelijks zelf.

Inhoud fysiek/gedragsmatige training:
· Opstellen trainingsdoelen
· Voorlichting / advies
· Individuele begeleiding
· Tussentijdse rapportage (na 6 weken, in overleg ook eerder)
· Eindrapportage

Duur:
Een traject duurt 6 of 12 weken (in overleg), afhankelijk van de mate van beperkingen die de werknemer heeft. Contacttijd per training: maximaal 1,5 uur.

Investering:
€ 30 per werknemer per training.Gedragsmatig Reïntegratietraject: Return To Work 2 (RTW 2)

Wanneer het ziekteverzuim afhangt van de manier waarop met fysieke klachten omgegaan wordt, kan een gedragmatige interventie behulpzaam zijn bij de werkhervatting. Een werknemer met rugpijn kan bang zijn om zijn rug te belasten en ontziet zichzelf en zijn rug. Hierdoor gaat de werknemer steeds minder doen en wordt minder belastbaar. Er ontstaat een negatieve spiraal van bewegingsangst, vermijdingsgedrag en een verminderde belastbaarheid. De principes van het zogenoemde ‘Graded Activity’ worden bij deze trajecten toegepast om gedragsverandering teweeg te brengen en werknemers weer belastbaar te maken. Einddoel is terugkeer naar het werk en het zo optimaal mogelijk functioneren op het werk. Een traject bestaat uit belastbaarheidverhogende, functionele trainingen waarbij gedragsmatige componenten in opgenomen zijn. Er wordt 2 maal per week onder begeleiding van een fysiotherapeut / bewegingswetenschapper getraind individueel en in kleine groepen.

Inhoud Gedragsmatig Reintegratie traject:
· Opstellen trainingsdoelen
· Voorlichting / advies
· Individuele gedragsmatige begeleiding
· Tussentijdse rapportage (na 6 weken, in overleg ook eerder)
· Eindrapportage Duur: De trajecten kunnen 6 of 12 weken duren (in overleg), afhankelijk van de
  mate van beperkingen die de werknemer heeft.

Investering:
€ 30 per werknemer per training.Reïntegratietraject plus ergonomische interventie (volgens Sherbrooke model): 
Return To Work 3 (RTW 3)
 


Dit traject is een combinatie van bovenstaand Graded Activity programma met een ergonomische interventie op de werkplek. Het programma richt zich dus zowel op de werknemer zelf als op zijn omgeving, de ergonomie op de werkplek. Einddoel is steeds werkhervatting en het optimaal functioneren van de werknemer in zijn werkomgeving. Een traject bestaat uit belastbaarheidverhogende, functionele trainingen waarbij gedragsmatige componenten in opgenomen zijn plus een participatieve ergonomische interventie. Bij deze ergonomische interventie worden knelpunten op de werkplek geïnventariseerd en worden ergonomische oplossingen aangedragen. Belangrijk hierbij is de inbreng van de werknemer en leidinggevenden. Er wordt 2 maal per week onder begeleiding van een fysiotherapeut / bewegingswetenschapper getraind, individueel en  in kleine groepen. De ergonomische evaluatie en interventie wordt uitgevoerd door een bewegingswetenschapper / ergonoom.

Duur:
De trajecten duren 6 of 12 weken (in overleg), afhankelijk van de mate van beperkingen die de werknemer heeft.

Investering:
€ 30 per werknemer per training plus € 185 voor de ergonomische interventie.Multidisciplinaire trajecten: Return To Work 4 (RTW 4)

In samenwerking met verschillende disciplines (psycholoog, reïntegratiecoach, ergonoom of ergotherapeut) worden door ARBOFIT trajecten geleverd voor de reïntegratie van werknemers met beperkingen die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Samen met onze psycholoog wordt het traject aangevuld met Cognitieve Gedragstherapie (RET). Hierbij wordt getracht het inefficiënte gedrag van de werknemer om te buigen in positief zelfredzaam gedrag. Bij de multidisciplinaire trajecten is maatwerk nodig. Niet altijd zijn alle disciplines noodzakelijk voor de begeleiding van de werknemer en de tijdsduur van een traject varieert sterk per werknemer door de diversiteit van de oorzaken van verzuim. Daarom wordt voor deze trajecten een offerte gemaakt.

Graag informeren wij u over de specifieke mogelijkheden binnen uw bedrijf.

p