Adres
Magalhaensplein 15A 
1057 VD Amsterdam

Telefoon
020-6126118

E-mail
info@arbo-fit.nl 

K.v.K. te Amsterdam: 59591838

CONTACT FORMULIER

sitemap contact gegevens
Arbofit logo
NIEUWS EN INFORMATIE

De Stoffenmanager op je smartphone.

De Stoffenmanager is een samenwerking van TNO, Arbo Unie en Beco, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit hulpmiddel biedt ondernemers al geruime tijd een perfect inzicht in de gezondheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en kan nu ook (gratis)als app voor Android toestellen worden gedownload. De stoffen waarmee binnen uw organisatie gewerkt wordt zijn hiermee direct oproepbaar. Bovendien kunnen de hulpdiensten in geval van calamiteit direct zien welke stoffen er op dat moment in het bedrijf aanwezig zijn.

Positief effect
Met de app kunnen niet alleen de gezondheidsrisico’s van het werken met stoffen worden aangetoond, ook welk positief effect bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werknemer heeft, wordt nauwkeurig weergegeven. De app geeft toegang tot Pimex filmpjes en werkplekinstructiekaarten. En, wanneer er sprake is van een nieuwe risicobeoordeling, kan deze zelfs automatisch worden gesynchroniseerd met de online Stoffenmanager database.

Plan van Aanpak
Naar schatting bestaan er zo’n 30.000 verschillende stoffen waar regelmatig mee gewerkt wordt. Om nog maar niet te spreken van de talloze verschillende producten waarin stoffen verwerkt zijn! In ons land worden ieder jaar circa 17.000 werknemers het slachtoffer van uitval door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo’n 1.850 mensen komen er zelfs vroegtijdig aan te overlijden. De Arbowet stelt het onderzoeken en het beschrijven van de risico’s die het werk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers kan opleveren, verplicht. Als het om gevaarlijke stoffen gaat, moet de werkgever tevens de mate waarin medewerkers kunnen worden blootgesteld aan de stoffen die gebruikt worden onderzoeken en vastleggen. Maatregelen om deze risico’s te verminderen, moeten worden opgenomen in ‘een Plan van Aanpak’.

Voortdurend geactualiseerd
Omdat Stoffenmanager voortdurend wordt geactualiseerd, is aansluiting bij bestaande wet- en regelgeving gegarandeerd. U kunt de gratis Stoffenmanager downloaden op www.tno.nl  

Geschreven door: Dorothy Looman
Bron: Persbericht TNO  

 

 

 

Geschreven door : Dorothy Looman

 

Bron: BG Magazine.nl

 

 

Gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners voor optimalisering arbo-contract.

 

Werkgeversvereniging AWVN publiceert samen met de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL, het praktijkboekje “"Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners". De strekking dat werkgevers veel meer uit hun samenwerking met een arbodienst zouden kunnen halen (vooral op het gebied van verzuimpreventie) staat hierin centraal. Met name in de sfeer van verzuimpreventie is nog veel winst te behalen.

 

Het boekje richt zich met name tot HR-professionals.’Hoe kan de samenwerking met de huidige arbodienst geoptimaliseerd worden, of ,‘hoe moet te werk worden gegaan bij het kiezen van een nieuwe arbodienst’? Er worden zowel tips wat betreft wettelijke verplichtingen en beperkingen, zoals de omgang met medische gegevens, als adviezen die uiteindelijk kunnen leiden tot kostenbesparingen, gegeven. (Denk aan verbetering en ontwikkeling van het ziekteverzuimbeleid).

Zo pleit de werkgeversvereniging o.a. voor het streven naar optimale duurzame inzetbaarheid van werknemers, ervan uitgaande dat dit een wezenlijk concurrentievoordeel voor bedrijven kan opleveren. (Een goede gezondheid van de werknemer, maar ook opleiding en flexibiliteit zijn hierbij van essentieel belang.)

 

Een ander aspect dat in het boekje aan het licht wordt gebracht is de vraag, welke deskundigheid men zelf in huis heeft en welke door een arbodienst geleverd zou kunnen worden. ‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’, helpt u bij het doorgronden van de arbo-terminologie en het stellen van de juiste vragen aan de arbo-professional.

 ‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’, is verkrijgbaar via www.oval.nl enwww.awvn.nl.

 

Geschreven door : Dorothy Looman

 

Bron: BG Magazine.nl

Gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners voor optimalisering arbo-contract.


Werkgeversvereniging AWVN publiceert samen met de branchevereniging van arbodienstverleners OVAL, het praktijkboekje “"Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners". De strekking dat werkgevers veel meer uit hun samenwerking met een arbodienst zouden kunnen halen (vooral op het gebied van verzuimpreventie) staat hierin centraal. Met name in de sfeer van verzuimpreventie is nog veel winst te behalen.

Het boekje richt zich met name tot HR-professionals.’Hoe kan de samenwerking met de huidige arbodienst geoptimaliseerd worden, of ,‘hoe moet te werk worden gegaan bij het kiezen van een nieuwe arbodienst’? Er worden zowel tips wat betreft wettelijke verplichtingen en beperkingen, zoals de omgang met medische gegevens, als adviezen die uiteindelijk kunnen leiden tot kostenbesparingen, gegeven. (Denk aan verbetering en ontwikkeling van het ziekteverzuimbeleid).

Zo pleit de werkgeversvereniging o.a. voor het streven naar optimale duurzame inzetbaarheid van werknemers, ervan uitgaande dat dit een wezenlijk concurrentievoordeel voor bedrijven kan opleveren. (Een goede gezondheid van de werknemer, maar ook opleiding en flexibiliteit zijn hierbij van essentieel belang.)

Een ander aspect dat in het boekje aan het licht wordt gebracht is de vraag, welke deskundigheid men zelf in huis heeft en welke door een arbodienst geleverd zou kunnen worden. ‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’, helpt u bij het doorgronden van de arbo-terminologie en het stellen van de juiste vragen aan de arbo-professional.

‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’, is verkrijgbaar via www.oval.nl en www.awvn.nl.

Geschreven door : Dorothy Looman


Bron: BG Magazine.nl

 

 

        Geschreven dggg

 

 

 

 

 

  

      

  

p